Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe. Pomaga osobie fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej w sytuacji, gdy nie jest w stanie spłacić swoich zobowiązań. W takim przypadku sąd może zdecydować o redukcji lub całkowitym umorzeniu długu.

Upadłość konsumencka jest dostępna dla osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej, ale mają problemy finansowe. Jest to ważne narzędzie, które może pomóc ludziom w trudnej sytuacji. W ramach postępowania sądowego dłużnik musi przedstawić sądowi wszystkie swoje długi i udowodnić, że nie jest w stanie ich spłacić.

Upadłość konsumencka może umożliwić osobie zadłużonej, na zakończenie postępowania sądowego bez żadnych długów. Jednak nie jest to proces łatwy ani szybki. Trwa zazwyczaj kilka miesięcy lub nawet rok. W tym czasie dłużnik musi spełnić wiele wymagań, takich jak przedstawienie planu spłaty długów lub sprzedaż majątku.

Ważne jest, aby dłużnik pamiętał, że złożenie wniosku o upadłość konsumencką jest poważną decyzją i może mieć wpływ na jego zdolność kredytową w przyszłości. Dlatego warto zastanowić się dobrze, zanim podejmie się taką decyzję.

Jeśli dłużnik zostanie ogłoszony upadłym, jego długi zostaną umorzone lub zmniejszone, ale nie wszystkie. Np. alimenty, grzywny, odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych czy karne nie podlegają umorzeniu.

Upadłość konsumencka może pomóc w załatwieniu problemów finansowych, ale nie jest to proste rozwiązanie i należy to rozważyć dobrze. Jeśli dłużnik podejmie decyzję o upadłości konsumenckiej, musi być gotowy na wiele formalności i zobowiązań. Jednakże jest to ważne narzędzie, które może pomóc wyjść z trudnej sytuacji finansowej i zacząć od nowa.

Słownik pojęć

 • Dłużnik

 • Masa upadłości

 • Nabycie spadku

 • Należności

 • Niegodność dziedziczenia

 • Niewypłacalność

 • Sposób złożenia i forma oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku

 • Otwarcie spadku

 • Plan spłaty

 • Postępowanie restrukturyzacyjne

 • Restrukturyzacja

 • Sąd upadłościowy

 • Spadek

 • Sposoby przyjęcia spadku

 • Syndyk

 • Termin do złożenia oświadczenia o przyjęciu spadku

 • Upadłość gospodarcza (upadłość na zasadach ogólnych)

 • Upadłość konsumencka

 • Wierzyciel

 • Zachowek

 • Zdolność do dziedziczenia

 • Zobowiązania

 • Źródła powołania do spadku