Restrukturyzacja

– jest to działanie wieloaspektowe rozumiane często jako radykalna zmiana w co najmniej trzech wymiarach organizacji przedsiębiorstwa, to znaczy w zakresie jego działania, strukturze kapitałowej lub organizacji wewnętrznej przedsiębiorstwa. Podstawowym celem restrukturyzacji w zakresie finansów przedsiębiorstwa jest osiągnięcie takiej struktury zadłużenia i kapitału, która umożliwiałaby firmie wdrożenie planów restrukturyzacji, terminową spłatę wszystkich powstających na bieżąco zobowiązań, czyli zapewnienie płynności finansowej. Ponadto restrukturyzacja może obejmować zmianę stosunków wewnętrznych i relacji zewnętrznych przedsiębiorstwa z otoczeniem mającą na celu przystosowanie i poprawę jego działalności do zmieniających się warunków i oczekiwań rynku. Podstawowymi celami procesu restrukturyzacji są:

 • opanowanie i zlikwidowanie bezpośrednich objawów kryzysu działalności,
 • odbudowanie relacji przedsiębiorstwa zarówno z wierzycielami, inwestorami jak i współpracownikami,
 • uzdrowienie funkcjonowania przedsiębiorstwa,
 • zapewnienie źródeł finansowania działalności w przyszłości.

Słownik pojęć

 • Dłużnik

 • Masa upadłości

 • Nabycie spadku

 • Należności

 • Niegodność dziedziczenia

 • Niewypłacalność

 • Sposób złożenia i forma oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku

 • Otwarcie spadku

 • Plan spłaty

 • Postępowanie restrukturyzacyjne

 • Restrukturyzacja

 • Sąd upadłościowy

 • Spadek

 • Sposoby przyjęcia spadku

 • Syndyk

 • Termin do złożenia oświadczenia o przyjęciu spadku

 • Upadłość gospodarcza (upadłość na zasadach ogólnych)

 • Upadłość konsumencka

 • Wierzyciel

 • Zachowek

 • Zdolność do dziedziczenia

 • Zobowiązania

 • Źródła powołania do spadku