Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej nie ma prawnego obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w przypadku wystąpienia stanu jej niewypłacalności. Złożenie do sądu wniosku o ogłoszenie upadłości jest Twoim prawem, z którego możesz skorzystać jeśli chcesz doprowadzić do przewidzianej przepisami prawa upadłościowego możliwości oddłużenia – szansy na nowy start.