Jak długo trwa postępowanie upadłościowe? Czas trwania postępowania upadłościowego zależy od wielu czynników. Są to miejsce zamieszkania dłużnika i to, jak dobrze działa syndyk. Właściwie likwidacja majątku upadłego jest jeszcze jednym ważnym elementem wpływającym na czas trwania postępowania. Jeśli syndyk prowadzi postępowania sądowe, czas trwania upadłości może znacznie się wydłużyć. Mogą to być postępowania spadkowe lub dotyczące ubezskutecznienia czynności dokonanych przez dłużnika. Choć czas oczekiwania na wydanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości może wynosić kilka tygodni lub miesięcy, to cały proces może trwać od pół roku do nawet kilku lat. Takie długi czas zależy od liczby wierzycieli, którzy zgłaszają swoje roszczenia, a także skomplikowania sytuacji finansowej dłużnika. Można jednak przyspieszyć proces, korzystając z pomocy profesjonalistów, którzy pomogą w procesie upadłościowym i zminimalizują ryzyko wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności.