Tak, we wniosku o ogłoszenie upadłości musisz podać wszystkich swoich znanych wierzycieli, nie pomijając żadnego z nich. Jest to twój obowiązek, ponieważ dane zawarte we wniosku o ogłoszeniu upadłości muszą być zarówno kompletne — pełne jak i prawdziwe. Podanie we wniosku niepełnych bądź nieprawdziwych informacji może skutkować Twoją odpowiedzialnością odszkodowawczą jak i karną. Ponadto jeśli nie podasz we wniosku o ogłoszenie upadłości wszystkich Twoich wierzycieli to narażasz się zarówno na ryzyko umorzenia przez sąd postępowania upadłościowego z Twojej winy jak również na brak skutku w postaci umorzenia zobowiązań wobec wszystkich wierzycieli, który przecież jest dla Ciebie najważniejszy.