Tak, warto ogłosić upadłość konsumencką. Upadłość konsumencka do najczęściej najlepszy sposób oddłużenia niewypłacalnej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Końcowym efektem przeprowadzonego procesu upadłości konsumenckiej jest uzyskanie oddłużenia. Jeśli masz dość niekończących się wizyt windykatorów, nękania telefonami, prowadzonych latami egzekucji komorniczych, które i tak nie doprowadziły do zaspokojenia wierzycieli. Jeśli twoje zadłużenie pomimo wieloletniej egzekucji nie uległo zmniejszeniu, lecz wzrosło w wyniku naliczania odsetek oraz dodatkowych kosztów sądowych i egzekucyjnych. Jeśli od dawna ukrywasz swoje rzeczywiste dochody, pracując w szarej strefie. Jeśli chcesz normalnie żyć, odprowadzać podatki i składki ubezpieczenia, gromadzić oszczędności i majątek, które zapewnia Ci bezpieczeństwo na wypadek choroby lub zapewnią spokojne i dostatnie życie na emeryturze to pomyśl już dziś o skutecznym oddłużeniu. Upadłość konsumencka może być dla Ciebie najlepszym wyjściem ze stanu niewypłacalności.