Upadłość konsumencka to bardzo często najlepszy sposób na wyjście z długów, ale nie zawsze. Niekiedy złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie jest najlepszym rozwiązaniem. Musisz pamiętać, że postępowanie upadłościowe to rodzaj postępowania egzekucyjnego prowadzonego z majątku dłużnika przy udziale jego wszystkich wierzycieli, którego celem jest zarówno oddłużenie niewypłacalnego konsumenta jak również możliwie jak najwyższe zaspokojenie jego wierzycieli. Za każdą niewypłacalnością konsumencką kryje się inna historia i różne przyczyny powstania stanu niewypłacalności, które powinny być przed złożeniem wniosku przeanalizowane przez doświadczonego prawnika-specjalistę w zakresie upadłości. Zgłoszenie się po poradę prawną do fachowego pełnomocnika pozwoli Ci podjąć właściwą decyzję, która doprowadzi do skutecznego oddłużenia przy minimum uciążliwości i ryzyka.