Aby ogłosić upadłość konsumencką, nie musisz posiadać majątku. Wniosek dłużnika konsumenta – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej nie może zostać oddalony przez sąd z powodu tego, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów. Taka sytuacja może mieć miejsce tylko w przypadku wniosku o ogłoszenie upadłości gospodarczej. W przypadku braku środków na prowadzenie postępowania upadłościowego zostanie ono tymczasowo sfinansowane środkami pochodzącymi z zaliczki ze Skarbu Państwa.