Małżonkowie nie mogą złożyć wspólnego wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. W takiej sytuacji każdy z nich musi złożyć oddzielny wniosek. Jeśli wniosek zostanie złożony i upadłość zostanie ogłoszona, to pomiędzy małżonkami zostanie automatycznie wprowadzona rozdzielność majątkowa. Często jednak najlepszym rozwiązaniem jest jednoczesne złożenie wniosku przez oboje małżonków, co pozwala na przyspieszenie procesu likwidacji masy upadłości. Szybsze i wyższe zaspokojenie wierzycieli przyspieszy proces oddłużania małżonków. W przypadku posiadania przez niewypłacalnych małżonków nieruchomości, która stanowi majątek wspólny, równoczesne złożenie wniosków może okazać się korzystne. Przyspieszy to proces likwidacji masy upadłości. Pozwoli to na szybsze zaspokojenie wierzycieli oraz oddłużenie niewypłacalnych małżonków. Przy złożeniu wniosku o upadłość konsumencką warto skonsultować się z ekspertem z dziedziny prawa. Konsultacja z ekspertem pozwoli uniknąć niepotrzebnych trudności i uzyskać fachowe porady.
W przypadku, gdy tylko jeden z małżonków nie ma wypłacalności, nie trzeba składać wniosku o ogłoszenie upadłości przez drugiego małżonka. Jednakże warto zwrócić uwagę na fakt, że w takiej sytuacji małżonkowie mogą mieć problemy z realizacją codziennych wydatków i spłatą zobowiązań, szczególnie jeśli mają wspólne konto bankowe czy też spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.

Warto zwrócić uwagę, że niewypłacalność jednego z małżonków może powodować problemy z codziennymi wydatkami i spłatą zobowiązań. Wspólne konto bankowe lub spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe mogą utrudniać sytuację finansową małżonków.
Warto również pamiętać, że proces ogłoszenia upadłości konsumenckiej wiąże się z pewnymi kosztami, takimi jak opłata sądowa czy koszty związane z zatrudnieniem prawnika. Dlatego przed podjęciem decyzji o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, warto dokładnie przeanalizować swoją sytuację finansową i zasięgnąć porady specjalisty.