Przyjazna Kancelaria Upadłości i restrukturyzacje

Restrukturyzacja, upadłość firmy

Upadłość i restrukturyzacja

W życiu każdej firmy zdarzają się zmiany, a niekiedy i upadki. Jeśli przydarzyły się akurat w Twojej, bezpiecznie i przyjaźnie przeprowadzimy Cię przez ten proces. Na przykład poprzez reprezentowanie w postępowaniach upadłościowych obejmujących likwidację majątku upadłego.Upadłość firmy to proces, który pomożemy Ci pokonać sprawnie i bez zbędnych komplikacji.

Warto wiedzieć, że od 1 I 2016r. weszła w życie ustawa „Prawo Restrukturyzacyjne” z dnia 15 maja 2015, która daje dłużnikom nowe uprawnienia. M.in. do zawarcia umowy z nadzorcą układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu lub do wskazania osoby nadzorcy sądowego lub zarządcy.

W związku z tą prawną innowacją Przyjazna Kancelaria oferuje reprezentowanie dłużników w postępowaniach restrukturyzacyjnych jako nadzorca układu w postępowaniach o zatwierdzenie układu, nadzorca sądowy w postępowaniu układowym (zwykłym lub przyspieszonym), jak również zarządca w postępowaniach sanacyjnych.

W naszym zespole pracuje licencjonowany doradca restrukturyzacyjny oraz radca prawny. Zapewni on profesjonalną pomoc i wsparcie w trudnych procesach upadłościowych czy restrukturyzacyjnych.

Przyjazna Kancelaria sporządza również wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.