Przyjazna Kancelaria Klienci indywidualni

Upadłość konsumencka. Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Nie jesteś w stanie wyjść z pętli długów? Pomożemy Tobie sprawdzić czy masz szansę na ogłoszenie upadłości.

Dowiedz się czym jest upadłość konsumencka:

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe przewidziane dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej i stały się niewypłacalne, co oznacza, że dłużnik nie jest w stanie wykonywać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Prawo upadłościowe nazywa takie postępowanie postępowaniem upadłościowym wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (Prawo upadłościowe, art. 4911-23).

Sąd może orzec upadłość konsumencką na wniosek samego dłużnika, a w niektórych przypadkach na wniosek wierzycieli.

Dostarcz niezbędne dokumenty a My przygotujemy dla Ciebie wniosek:

Jak możesz ogłosić upadłość konsumencką?

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może złożyć osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej lub przestała być wspólnikiem osobowej spółki handlowej, przy czym nie ma już obowiązku oczekiwania upływu 1 roku od wykreślenia z rejestru KRS lub zaprzestania działalności gospodarczej.

Dowiedz się czy sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości?

Tak, sąd może oddalić wniosek, jeżeli:

  • Dłużnik-konsument doprowadził do swojej niewypłacalności albo istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub w skutek rażącego niedbalstwa;
  • w stosunku do dłużnika-konsumenta prowadzono już konsumenckie postępowanie upadłościowe, ale zostało ono umorzone z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika-konsumenta;
  • w stosunku do dłużnika-konsumenta we wcześniejszym konsumenckim postępowaniu upadłościowym uchylono plan spłaty (dłużnik-konsument nie wykonywał planu spłaty, nie składał sprawozdań, zatajał źródła przychodu);
  • dłużnik-konsument miał obowiązek złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości jako przedsiębiorca, a tego nie zrobił w określonym przepisami terminie;
  • dłużnik-konsument podał we wniosku nieprawdziwe lub niezupełne dane;
  • w okresie 10 lat przed dniem złożenia wniosku, względem konsumenta toczyło się już konsumenckie postępowanie upadłościowe, które zakończyło się całościowym lub częściowym oddłużeniem jednakże z pewnymi wyjątkami;
  • czynność prawna dłużnika-konsumenta została prawomocnie uznana przez sąd za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli.

Czy długi są umarzane?

To w znacznej mierze zależy od Ciebie. Jeżeli upadły konsument będzie wykonywał swoje obowiązki, spłaci wierzycieli w sposób wskazany przez sąd upadłościowy (tj. wykona plan spłaty), to pozostała część zadłużenia będzie umorzona. Oddłużenie w upadłości konsumenckiej to częściowe lub całkowite umorzenie długów konsumenta w stosunku do jego wierzycieli. Zobowiązania niespłacone w trakcie postępowania upadłościowego zostają umorzone z mocy prawa.

Sprawdź ile może trwać proces upadłości konsumenckiej?

Zwykle od kilku do kilkunastu miesięcy. Terminy są jednak zależne od wielu czynników: sądu, syndyka, dokumentów oraz samego dłużnika. Bazując na własnym doświadczeniu przyjąłbym poniższe okresy trwania:
3-4 miesiące – pierwszy etap, od złożenia wniosku do ogłoszenia upadłości (w tym 1-2 miesiące od złożenia wniosku do wyznaczenia terminu pierwszego posiedzenia)
4-16 miesięcy – drugi etap, od ogłoszenia upadłości do umorzenia zobowiązań, przy czym najkrócej, trwają sprawy, w których dłużnik nie posiada żadnego majątku.

Czy myślisz że warto ubiegać się o ogłoszenie upadłości?

WARTO.

Zrób test: zamknij oczy i wyobraź sobie jak wygląda Twoje życie za rok. Jesteś uwolniony od długów, nie nachodzą Ciebie komornicy i windykatorzy, Twoje konta są odblokowane. Kiedy dzwoni telefon, to nie obawiasz się, że znów usłyszysz nagabywania, a może nawet groźby od pracowników firm windykacyjnych. Gdy podejmiesz walkę o ogłoszenie upadłości ryzykujesz niewiele – w najgorszym przypadku wrócisz do punktu wyjścia. A do wygrania masz wszystko: Twoje życie, Twój spokój i powrót do normalności. Sam zdecyduj czy warto?

Jak Ci pomożemy?

Przygotujemy Twój wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Bezpłatnie zweryfikujemy wszystkie dokumenty oraz sprawdzimy czy spełniasz warunki ogłoszenia upadłości.

Bardziej Przyjaznej Kancelarii nie znajdziesz,
więc zadzwoń teraz na 604 279 755 lub napisz: biuro@przyjazna-kancelaria.pl.

Jesteśmy dla Ciebie! Ogłoszenie upadłości konsumenckiej może być nowym początkiem.

CHCĘ OGŁOSIĆ UPADŁOŚĆ KONSUMENCKĄ